Доставка, инсталация и обучение за работа с цветен, планетарен скенер за библиотечни документи, формат А2+, за нуждите на Регионална библиотека „Захарий Княжески“ – Стара Загора

Размер на шрифта: A A A

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ ЗОП

 

„Доставка, инсталация и обучение за работа с цветен, планетарен скенер за библиотечни документи, формат А2+, за нуждите на Регионална библиотека „Захарий Княжески“ – Стара Загора"

Обява 497.69 KB 18/08/2016, 15:16

Техническа спецификация 179.59 KB 18/08/2016, 15:16

Проект на договор 355.77 KB 18/08/2016, 15:16

Образци на документи 382.75 KB 18/08/2016, 15:16

 

Информация за удължаване на срока за получаване на оферти 204.26 KB 26/08/2016, 17:11


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Дата: 25/08/2016
Час: 17:30

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 22/11/2016
Час: 17:30

ДАТА И ЧАС НА ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 29/08/2016
Час: 11:00
Място: гр. Стара Загора, бул.„Цар Симеон Велики" № 107, сградата на общинска администрация

 

ПРОТОКОЛИ ОТ ЗАСЕДАНИЯ НА КОМИСИЯТА, НАЗНАЧЕНА СЪС ЗАПОВЕД ЗА ПОЛУЧАВАНЕ, РАЗГЛЕЖДАНЕ И ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ

Утвърден протокол 131.26 KB 17/10/2016, 15:04

Горещ телефон
за сигнали