Доставка на 1 (един) брой употребявана автовишка за нуждите на звено „Озеленяване и комунални дейности“ в Община Ст. Загора

Размер на шрифта: A A A

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ ЗОП

"Доставка на 1 (един) брой употребявана автовишка за нуждите на звено „Озеленяване и комунални дейности“ в Община Стара Загора" 

Обява 447.97 KB 03/05/2017, 17:19

Техническа спецификация 136.49 KB 03/05/2017, 17:19

Методика за определяне на оценката 262.14 KB 03/05/2017, 17:19

Проект на договор 348.98 KB 03/05/2017, 17:19

Образци на документи 119.09 KB 03/05/2017, 17:19СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Дата: 10/05/2017
Час: 17:30


СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 10/07/2017
Час: 17:30


ДАТА И ЧАС НА ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 12/05/2017
Час: 11:00
Място: гр. Стара Загора, бул.„Цар Симеон Велики" № 107, сградата на общинска администрация

 

Протоколи от заседанията на комисията, назначена със заповед за разглеждане, оценка и класиране на офертите

Протокол № 1 201.8 KB 17/05/2017, 14:20

Протокол № 2 324.01 KB 21/06/2017, 10:57

Горещ телефон
за сигнали