Доставка на 1 (един) брой употребявана автовишка за нуждите на звено „Озеленяване ни комунални дейности“ в Община Стара Загора

Размер на шрифта: A A A

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ ЗОП

"Доставка на 1 (един) брой употребявана автовишка за нуждите на звено „Озеленяване ни комунални дейности“ в Община Стара Загора"

Обява 435.66 KB 03/04/2017, 17:17 

Проект на договор  344.91 KB 03/04/2017, 17:17

Техническа спецификация  135.02 KB 03/04/2017, 17:17

Образци на документи 119.89 KB 03/04/2017, 17:17

Съобщение за прекратяване  499.03 KB 05/04/2017, 15:32

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Дата: 11/04/2017
Час: 17:30


СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 07/06/2017
Час: 17:30


ДАТА И ЧАС НА ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 13/04/2017
Час: 11:00
Място: гр. Стара Загора, бул.„Цар Симеон Велики" № 107, сградата на общинска администрация

Горещ телефон
за сигнали