Доставка на 3 (три) броя употребявани автомобили с повишена проходимодст за нуждите на отдел „Опазване на обществения ред и управление при кризи“ в Община Стара Загора

Размер на шрифта: A A A

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ ЗОП

"Доставка на 3 (три) броя употребявани автомобили с повишена проходимодст за нуждите на отдел „Опазване на обществения ред и управление при кризи“ в Община Стара Загора"

Обява 436.80 KB 03/04/2017, 17:26 

Проект на договор 346.12 KB 03/04/2017, 17:26

Техническа спецификация 256.81 KB 03/04/2017, 17:26

Образци на документи 120.68 KB 03/04/2017, 17:26


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Дата: 11/04/2017
Час: 17:30


СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 07/06/2017
Час: 17:30


ДАТА И ЧАС НА ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 13/04/2017
Час: 10:00
Място: гр. Стара Загора, бул.„Цар Симеон Велики" № 107, сградата на общинска администрация

 Информация за удължаване на сроковете 202.93 KB 12/04/2017, 17:27

 

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Дата: 24/04/2017
Час: 17:30


ДАТА И ЧАС НА ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 25/04/2017
Час: 10:00
Място: гр. Стара Загора, бул.„Цар Симеон Велики" № 107, сградата на общинска администрация

Горещ телефон
за сигнали