Доставка на храна за животни по 2 обособени позиции

Размер на шрифта: A A A

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ ЗОП  

„Доставка на храна за животни в обособени позиции:

Обособена позиция № 1 „Доставка на охладено трупно свинско месо (белени половини или четвъртини) за изхранване на хищни животни в Зоопарк – Стара Загора“;
Обособена позиция № 2 „Доставка на гранулирана храна за животни (кучета) за нуждите на Приют за безстопанствени животни, гр. Стара Загора“

Обява 428.92 KB 09/01/2017, 17:10

Проект на договор по Обособена позиция № 1 410.84 KB 09/01/2017, 17:10

Проект на договор по Обособена позиция № 2 410.27 KB 09/01/2017, 17:10

Образци на документи 143.95 KB 09/01/2017, 17:10

Информация за удължаване на сроковете 208.33 KB 19/01/2017, 17:20

 

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Дата: 24/01/2017
Час: 17:30

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 06/03/2017
Час: 17:30

ДАТА И ЧАС НА ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 25/01/2017
Час: 14:00
Място: гр. Стара Загора, бул.„Цар Симеон Велики" № 107, сградата на общинска администрация

Протоколи от заседанията на комисията, назначена със заповед за разглеждане, оценка и класиране на офертите

Утвърден протокол 268.43 KB 27/02/2017, 16:26

 

ДОГОВОР

Договор № 363 - Обособена позиция № 1 277.32 KB 10/05/2017, 14:07

Договор № 364 - Обособена позиция № 2 248.05 KB 10/05/2017, 14:07

 


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Дата: 18/01/2017
Час: 17:30

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 06/03/2017
Час: 17:30

ДАТА И ЧАС НА ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 19/01/2017
Час: 14:00
Място: гр. Стара Загора, бул.„Цар Симеон Велики" № 107, сградата на общинска администрация

Горещ телефон
за сигнали