Доставка на компютърна техника за нуждите на Община Стара Загора

Размер на шрифта: A A A

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ ЗОП  

„Доставка на компютърна техника за нуждите на Община Стара Загора"

Обява 415.15 KB 17/11/2016, 16:27

Техническа спецификация 182.1 KB 17/11/2016, 16:27

Проект на договор 373.62 KB 17/11/2016, 16:27

Техническо предложение 28.05 KB 17/11/2016, 16:27

Ценово предложение 19.23 KB 17/11/2016, 16:27

Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки 55.87 KB 17/11/2016, 16:27

Приложение чл. 54, ал. 1, т. 1,2 и 7 26.26 KB 17/11/2016, 16:27

Приложение чл. 54, ал. 1, т. 3-5 27.39 KB 17/11/2016, 16:27СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Дата: 25/11/2016
Час: 17:30


СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 22/02/2017
Час: 17:30


ДАТА И ЧАС НА ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 28/11/2016
Час: 14:00
Място: гр. Стара Загора, бул.„Цар Симеон Велики" № 107, сградата на общинска администрация

 

ПРОТОКОЛИ ОТ ЗАСЕДАНИЯ НА КОМИСИЯТА, НАЗНАЧЕНА СЪС ЗАПОВЕД ЗА ПОЛУЧАВАНЕ, РАЗГЛЕЖДАНЕ И ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ

Протокол 232.3 KB 02/12/2016, 14:53

 

ДОГОВОР

Договор № 2943 359.7 KB 17/02/2017, 11:59

Горещ телефон
за сигнали