Доставка на компютърни компоненти и компютърна периферия за нуждите на Община Стара Загора

Размер на шрифта: A A A
ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ ЗОП
"Доставка на компютърни компоненти и компютърна периферия за нуждите на Община Стара Загора“

Обява  02/07/2019 , 16:57

Проект на договор  02/07/2019 , 16:57

Техническа спецификация  02/07/2019 , 16:57  

Образци на документи  02/07/2019 , 16:57

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 15/07/2019
Час: 17:30

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 12/10/2019
Час: 17:30

ДАТА И ЧАС НА ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 17/07/2019
Час: 11:00


Утвърден протокол 31/07/2019, 16:33

Договор 09/10/2019, 16:54

Горещ телефон
за сигнали