Доставка на консумативи за принтери и копирна техника за нуждите на Община Стара Загора

Размер на шрифта: A A A
ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ ЗОП
"Доставка на консумативи за принтери и копирна техника за нуждите на Община Стара Загора“

Обява 24/07/2019, 17:09

Проект на договор  24/07/2019, 17:09

Образци на документи 24/07/2019, 17:09

 

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 05/08/2019
Час: 17:30

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 05/11/2019
Час: 17:30

ДАТА И ЧАС НА ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 07/08/2019
Час: 14:00


Протокол 02/10/2019, 15:25

Утвърден протокол 02/10/2019, 15:25

Горещ телефон
за сигнали