Доставка на мултифункционални устройства необходими за материално-техническото осигуряване на изборите в Община Стара Загора

Размер на шрифта: A A A

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ ЗОП

 „Доставка на мултифункционални устройства необходими за материално-техническото осигуряване на изборите в Община Стара Загора"

Обява 487.35 KB 07/07/2016, 15:42

Методика 189.52 KB 07/07/2016, 15:42

Техническа спецификация 179.76 KB 07/07/2016, 15:42

Проект на договор 356 KB 07/07/2016, 15:42

Образци на документи 380.81 KB 07/07/2016, 15:42 

 

Разяснение по процедурата 113.3 KB 12/07/2016, 17:08

Разяснение по процедурата 57.94 KB 12/07/2016, 17:08СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Дата: 15/07/2016
Час: 17:30

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 12/10/2016
Час: 17:30

ДАТА И ЧАС НА ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 19/07/2016
Час: 14:00
Място: гр. Стара Загора, бул.„Цар Симеон Велики" № 107, сградата на общинска администрация

 

ПРОТОКОЛИ ОТ ЗАСЕДАНИЯ НА КОМИСИЯТА, НАЗНАЧЕНА СЪС ЗАПОВЕД ЗА ПОЛУЧАВАНЕ, РАЗГЛЕЖДАНЕ И ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ

Протокол № 1 205.49 KB 21/07/2016, 15:08

Утвърден протокол 175.71 KB 23/08/2016, 15:16

Горещ телефон
за сигнали