Доставка на на 1 бр. мрежов сторидж за архиви и данни за нуждите на Община Стара Загора

Размер на шрифта: A A A

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ ЗОП

"Доставка на на 1 бр. мрежов сторидж за архиви и данни за нуждите на Община Стара Загора" 


Обява 458.29 KB 28/11/2017, 17:09

Техническа спецификация 340.1 KB 28/11/2017, 17:09

Проект на договор 365.26 KB 28/11/2017, 17:09

Образци на документи 85.16 KB 28/11/2017, 17:09

 

Информация за удължаване на сроковете 200.86 KB 08/12/2017, 10:47

 

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Дата: 13/12/2017
Час: 17:30

 

ДАТА И ЧАС НА ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 14/12/2017
Час: 11:00
Място: гр. Стара Загора, бул.„Цар Симеон Велики" № 107, сградата на общинска администрация

 

Протоколи от заседания на комисията, назначена със заповед за разглеждане, оценка и класиране на офертите

Протокол 194.29 KB 19/12/2017, 17:21

Утвърден протокол 197.07 KB 09/01/2018, 11:11

 

Договор

Договор № 203  18/10/2018 , 15:02

Приложение - ценово предложение  18/10/2018 , 15:02

Приложение - техническо предложение  18/10/2018 , 15:02

 


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Дата: 07/12/2017
Час: 17:30


СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 28/02/2018
Час: 17:30


ДАТА И ЧАС НА ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 08/12/2017
Час: 11:00
Място: гр. Стара Загора, бул.„Цар Симеон Велики" № 107, сградата на общинска администрация

 

Горещ телефон
за сигнали