Доставка на ново МПС (моторно превозно средство) за нуждите на Областен информационен център (ОИЦ) - гр. Стара Загора

Размер на шрифта: A A A

 

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ ЗОП

 „Доставка на ново МПС (моторно превозно средство) за нуждите на Областен информационен център (ОИЦ) - гр. Стара Загора"

  

Удължаване на срокове за отваряне на оферти 119.07 KB 07/06/2016, 17:30

 

ДАТА И ЧАС НА ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 13/06/2016
Час: 11:00

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Дата: 06/06/2016
Час: 15:00

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 31/08/2016
Час: 17:30

ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ
Дата: 07/06/2016
Час: 11:00
Място: гр. Стара Загора, бул.„Цар Симеон Велики" № 107, сградата на общинска администрация

 

ПРОТОКОЛИ ОТ ЗАСЕДАНИЯ НА КОМИСИЯТА, НАЗНАЧЕНА СЪС ЗАПОВЕД ЗА ПОЛУЧАВАНЕ, РАЗГЛЕЖДАНЕ И ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ

Утвърден протокол 215.45 KB 13/09/2017, 11:52

ДОГОВОР

Договор 416.81 KB 13/09/2017, 11:52

Горещ телефон
за сигнали