Доставка на полиетиленови чували за нуждите на Община Стара Загора

Размер на шрифта: A A A

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ ЗОП

"Доставка на полиетиленови чували за нуждите на Община Стара Загора"

Обява 391.29 KB 03/04/2017, 17:27 

Проект на договор 153.61 KB 03/04/2017, 17:27

Образци на документи 119.08 KB 03/04/2017, 17:27

Съобщение за публично провеждане на жребий 151.25 KB 05/06/2017, 17:09

 

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Дата: 11/04/2017
Час: 17:30


СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 28/05/2017
Час: 17:30


ДАТА И ЧАС НА ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 12/04/2017
Час: 15:00
Място: гр. Стара Загора, бул.„Цар Симеон Велики" № 107, сградата на общинска администрация

 

Протоколи от заседанията на комисията, назначена със заповед за разглеждане, оценка и класиране на офертите

Протокол № 1 214.12 KB 26/04/2017, 15:28

Протокол № 2 429.73 KB 27/06/2017, 15:11

Протокол № 3 437.51 KB 27/06/2017, 15:11

Утвърден протокол 440.77 KB 27/06/2017, 15:11

 

Договор

Договор № 1443 180.11 KB 04/08/2017, 16:47

Горещ телефон
за сигнали