Доставка на полиетиленови чували за нуждите на Община Стара Загора

Размер на шрифта: A A A
ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ ЗОП
"Доставка на полиетиленови чували за нуждите на Община Стара Загора“

Обява  04/06/2019, 17:13

Проект на договор  04/06/2019, 17:13

Образци на документи  04/06/2019, 17:13

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 14/06/2019
Час: 17:30

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 14/09/2019
Час: 17:30

ДАТА И ЧАС НА ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 18/06/2019
Час: 11:00


Утвърден протокол 25/06/2019, 15:18

Договор 09/10/2019, 17:02

Горещ телефон
за сигнали