Доставка на посадъчен материал – декоративни храсти за нуждите на Община Стара Загора

Размер на шрифта: A A A
ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ ЗОП
"Доставка на посадъчен материал – декоративни храсти за нуждите на Община Стара Загора“

Обява  24/09/2019,  17:27

Техническа спецификация  24/09/2019,  17:27

Проект на договор  24/09/2019,  17:27

Образци на документи  24/09/2019,  17:27

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 07/10/2019
Час: 17:30

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 07/01/2020
Час: 17:30

ДАТА И ЧАС НА ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 09/10/2019
Час: 11:00


Утвърден протокол 16/10/2019, 10:41

Утвърден протокол прекласиране 05/12/2019, 15:40

Съобщение за прекратяване на обществената поръчка 24/02/2020, 17:16

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Преброяване 2021
Подмяна на отоплителни уреди
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали