Доставка на работно облекло, обувки и шапки за нуждите на Социални домове, Детски ясли, Детска кухня, ОДЗ и Училищно и детско здравеопазване при Община Стара Загора по обособени позиции

Размер на шрифта: A A A

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ ЗОП
 
„Доставка на работно облекло, обувки и шапки за нуждите на Социални домове, Детски ясли, Детска кухня, ОДЗ и Училищно и детско здравеопазване при Община Стара Загора по обособени позиции:

Обособена позиция №1 Доставка на работно облекло;
Обособена позиция № 2 Доставка на други видове облекло;
Обособена позиция № 3 Доставка на сабо и обувки"

Обява 431.05 KB 14/09/2016, 17:12

Проект на договор 434.88 KB 14/09/2016, 17:12

Техническа спецификация 258.45 KB 14/09/2016, 17:12

Образци на документи 1.02 MB 14/09/2016, 17:12СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Дата: 21/09/2016
Час: 17:30

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 19/12/2016
Час: 17:30

ДАТА И ЧАС НА ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 26/09/2016
Час: 15:00
Място: гр. Стара Загора, бул.„Цар Симеон Велики" № 107, сградата на общинска администрация

ПРОТОКОЛИ ОТ ЗАСЕДАНИЯ НА КОМИСИЯТА, НАЗНАЧЕНА СЪС ЗАПОВЕД ЗА ПОЛУЧАВАНЕ, РАЗГЛЕЖДАНЕ И ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ

Протокол 500.48 KB 20/12/2016, 11:36

Горещ телефон
за сигнали