Доставка на цветя за нуждите на Община Стара Загора

Размер на шрифта: A A A

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ ЗОП

"Доставка на цветя за нуждите на Община Стара Загора" 
по две обособени позиции:

Обособена позиция №1: „Аранжиране на цветна инсталация от термокашпи чрез засаждане на лятноцъфтящи и зимноцъфтящи цветя и декоративни растения“

Обособена позиция №2: „Доставка на цветен разсад за двугодишни луковични и лятноцъфтящи цветя" 

Обява 411.74 KB 03/04/2017, 17:30

Техническа спецификация 309.83 KB 03/04/2017, 17:30

Проект на договор по обособена позиция № 1 279.09 KB 03/04/2017, 17:30

Проект на договор по обособена позиция № 2 282.86 KB 03/04/2017, 17:30

Образци на документи 145 KB 03/04/2017, 17:30


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Дата: 11/04/2017
Час: 17:30


СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 28/05/2017
Час: 17:30


ДАТА И ЧАС НА ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 12/04/2017
Час: 14:00
Място: гр. Стара Загора, бул.„Цар Симеон Велики" № 107, сградата на общинска администрация

 

Протоколи от заседания на комисията, назначена със заповед за разглеждане, оценка и класиране на офертите

Утвърден протокол 168.98 KB 27/04/2017, 14:59

Горещ телефон
за сигнали