Инсталация и обучение за работа със софтуер за обработка на изображения LIMB и OCR пакета към него за нуждите на Регионална библиотека „Захари Княжески“ – гр. Стара Загора

Размер на шрифта: A A A

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ ЗОП

"Доставка, инсталация и обучение за работа със софтуер за обработка на изображения LIMB и OCR пакета към него за нуждите на Регионална библиотека „Захари Княжески“ – гр. Стара Загора" 

Обява 651.92 KB 22/05/2017, 15:16

Техническа спецификация 273.07 KB 22/05/2017, 15:16

Образци на документи 400.29 KB 22/05/2017, 15:16

Проект на договор 481.58 KB 22/05/2017, 15:16СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Дата: 30/05/2017
Час: 17:30


СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 30/07/2017
Час: 17:30


ДАТА И ЧАС НА ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 31/05/2017
Час: 11:00
Място: гр. Стара Загора, бул.„Цар Симеон Велики" № 107, сградата на общинска администрация

Информация за удължаване на сроковете 80.91 KB 30/05/2017, 17:28

 

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Дата: 02/06/2017
Час: 17:30


СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 30/07/2017
Час: 17:30


ДАТА И ЧАС НА ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 05/06/2017
Час: 14:00
Място: гр. Стара Загора, бул.„Цар Симеон Велики" № 107, сградата на общинска администрация

 

Протоколи от заседанията на комисията, назначена със заповед за разглеждане, оценка и класиране на офертите

Утвърден протокол 519.27 KB 08/06/2017, 17:22

 

Договор

Договор № 1375 229.48 KB 04/08/2017, 16:32

Горещ телефон
за сигнали