Избор на изпълнител за предоставяне на услуга по организация и провеждане на обмен в чужбина на група младежи от Младежки център Стара Загора и обучително посещение на екипа по проект BG 06-101, финансиран по ФМ на ЕИП

Размер на шрифта: A A A

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ ЗОП
 

„Избор на изпълнител за предоставяне на услуга по организация и провеждане на обмен в чужбина на група младежи от Младежки център Стара Загора и обучително посещение на екипа по проект BG 06-101 „Международен младежки център за работа с деца и младежи в риск в град Стара Загора“, финансиран по ФМ на ЕИП"

Обява 414.41 KB 08/09/2016, 17:20

Техническа спецификация 370.15 KB 08/09/2016, 17:20

Проект на договор 415.96 KB 08/09/2016, 17:20

Образци на документи 446.04 KB 08/09/2016, 17:20СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Дата: 16/09/2016
Час: 15:30

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 30/12/2016
Час: 17:30

ДАТА И ЧАС НА ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 17/09/2016
Час: 10:00
Място: гр. Стара Загора, бул.„Цар Симеон Велики" № 107, сградата на общинска администрация

 

ПРОТОКОЛИ ОТ ЗАСЕДАНИЯ НА КОМИСИЯТА, НАЗНАЧЕНА СЪС ЗАПОВЕД ЗА ПОЛУЧАВАНЕ, РАЗГЛЕЖДАНЕ И ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ

Протокол  313.13 KB 19/09/2016, 16:00

 

Заповед за определяне на втория класиран за изпълнител 129.29 KB 27/09/2016, 16:52

Заповед за определяне на следващ класиран за изпълнител 131.65 KB 30/09/2016, 11:58

Горещ телефон
за сигнали