Избор на лекари-педиатри, по проект: „С грижа за децата и техните семейства“ BG05M9OP001-2.004-0051“, по три обособени позиции

Размер на шрифта: A A A

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ ЗОП  

„Избор на лекари-педиатри, по проект: „С грижа за децата и техните семейства“ BG05M9OP001-2.004-0051“, по три обособени позиции:

Обособена позиция 1 – Лекар-педиатър в услугата „Ранна интервенция на уврежданията“
Обособена позиция 2 – Лекар-педиатър в услугата „Предоставяне на психологическа подкрепа и консултиране на бъдещи и настоящи родители за формиране и развитие на родителски умения, Семейно консултиране и подкрепа и индивидуална и групова работа с деца и родители, включително и с деца и родители, които не са от уязвими групи, с цел посещение на детска градина“.
Обособена позиция 3 – Лекар-педиатър в услугата „Подкрепа за осигуряване на здравна детска консултация и дейности по превенция на заболяванията"

Обява 417.25 KB 09/12/2016, 16:52

Техническа спецификация 313.18 KB 09/12/2016, 16:52

Проект на договор 418.91 KB 09/12/2016, 16:52

Образци на документи 502.35 KB 09/12/2016, 16:52

Удължаване на срока за получаване на оферти 117.89 KB 19/12/2016, 17:08

Дата: 22/12/2016
Час: 14:00


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Дата: 16/12/2016
Час: 17:30


СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 20/02/2017
Час: 17:30


ДАТА И ЧАС НА ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 19/12/2016
Час: 10:00
Място: гр. Стара Загора, бул.„Цар Симеон Велики" № 107, сградата на общинска администрация

 

ДОГОВОРИ

Договор № 86 - Обособена позиция 1 4.45 MB 15/03/2017, 11:12

Договор № 87 - Обособена позиция 2 2.63 MB 15/03/2017, 11:12

Договор № 85 - Обособена позиция 3 4.42 MB 15/03/2017, 11:12

Горещ телефон
за сигнали