Изготвяне на технически обследвания, технически паспорти и обследвания за енергийна ефективност за сгради

Размер на шрифта: A A A

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ ЗОП

 „Изготвяне на технически обследвания, технически паспорти и обследвания за енергийна ефективност за сгради"СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Дата: 25/05/2016
Час: 15:00

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 31/08/2016
Час: 17:30

ДАТА И ЧАС НА ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 26/05/2016
Час: 14:00
Място: гр. Стара Загора, бул.„Цар Симеон Велики" № 107, сградата на общинска администрация

 

ПРОТОКОЛИ ОТ ЗАСЕДАНИЯ НА КОМИСИЯТА, НАЗНАЧЕНА СЪС ЗАПОВЕД ЗА ПОЛУЧАВАНЕ, РАЗГЛЕЖДАНЕ И ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ

Протокол № 1 187.09 KB 08/06/2016, 16:11

Протокол № 2 108.41 KB 18/07/2016, 11:16

Утвърден протокол 201.64 KB 18/07/2016, 11:16

 

Горещ телефон
за сигнали