Извършване на услуги по дезакаризация, дезинсекция и дератизация на територията на Община Стара Загора

Размер на шрифта: A A A

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ ЗОП  

„Извършване на услуги по дезакаризация, дезинсекция и дератизация на територията на Община Стара Загора"

Обява 652.88 KB 20/03/2017, 16:58

Проект на договор 460.52 KB 20/03/2017, 16:58

Техническа спецификация 1.06 MB 20/03/2017, 16:58

Образци на документи 110.46 KB 20/03/2017, 16:58

Съобщение за провеждане на публичен жребий  51.29 KB 05/04/2017, 15:29


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Дата: 29/03/2017
Час: 17:30


СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 29/05/2017
Час: 17:30


ДАТА И ЧАС НА ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 31/03/2017
Час: 14:00
Място: гр. Стара Загора, бул.„Цар Симеон Велики" № 107, сградата на общинска администрация

 

Протоколи от заседанията на комисията, назначена със заповед за разглеждане, оценка и класиране на офертите

Протокол 406.11 KB 12/04/2017, 16:30

Утвърден протокол 159.09 KB 12/04/2017, 16:30

Горещ телефон
за сигнали