Извършване на услуги по дезакаризация, дезинсекция и дератизация на територията на Община Стара Загора

Размер на шрифта: A A A

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ ЗОП

„Извършване на услуги по дезакаризация, дезинсекция и дератизация на територията на Община Стара Загора“


Обява  01/03/2019 , 14:40

Проект на договор   01/03/2019 , 14:40

Техническа спецификация   01/03/2019 , 14:40

Образци на документи   01/03/2019 , 14:40

 

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 11/03/2019
Час: 17:30


СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 11/06/2019
Час: 17:30


ДАТА И ЧАС НА ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 13/03/2019
Час: 11:00


Съобщение за провеждане на жребий за определяне на изпълнител 19/03/2019, 15:53

Протокол  08/04/2019 , 16:26

Утвърден протокол  08/04/2019 , 16:26

 

Договор № 943  17/04/2019 , 14:50

Приложение - ценово предложение  17/04/2019 , 14:50

Приложение - техническо предложение  17/04/2019 , 14:50

Горещ телефон
за сигнали