Извършване на услуги по дезакаризация, дезинсекция и дератизация на територията на Община Стара Загора

Размер на шрифта: A A A
ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ ЗОП
"Извършване на услуги по дезакаризация, дезинсекция и дератизация на територията на Община Стара Загора“

Обява 19/09/2019, 17:23

Техническа спецификация 19/09/2019, 17:23

Списък на площите, подлежащи на пръскане срещу комари 19/09/2019, 17:23

Списък на площите, подлежащи на пръскане срещу кърлежи 19/09/2019, 17:23

Проект на договор 19/09/2019, 17:23

Образци на документи 19/09/2019, 17:23

 

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 30/09/2019
Час: 17:30

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 30/12/2019
Час: 17:30

ДАТА И ЧАС НА ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 02/10/2019
Час: 11:00


Съобщение за провеждане на жребий за определяне на изпълнител 03/10/2019, 12:07

Протокол № 1  11/10/2019 , 11:20

Утвърден протокол  11/10/2019 , 11:20


Съобщение за прекратяване на процедурата  05/02/2020 , 15:30

 

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Транспортна схема
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали