Осигуряване на интернет свързаност за Община Стара Загора, за общински обекти на територията и извън рамките на гр. Ст. Загора , на интернет свързаност за видео наблюдение, на VLAN свързаност, осигуряване на свързаност „dark fiber“

Размер на шрифта: A A A

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ ЗОП  

„Осигуряване на интернет свързаност за Община Стара Загора, за общински обекти на територията на град Стара Загора, осигуряване на интернет свързаност с цел видео наблюдение, осигуряване на VLAN свързаност, осигуряване на интернет свързаност извън рамките на град Стара Загора, осигуряване на свързаност „dark fiber“

Обява 468.54 KB 07/02/2017, 15:40

Приложение № 1 към договор 322.95 KB 07/02/2017, 15:40

Проект на договор 309.53 KB 07/02/2017, 15:40

Образци на документи 139.95 KB 07/02/2017, 15:40СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Дата: 15/02/2017
Час: 17:30

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 15/04/2017
Час: 17:30

ДАТА И ЧАС НА ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 17/02/2017
Час: 11:00
Място: гр. Стара Загора, бул.„Цар Симеон Велики" № 107, сградата на общинска администрация

 

Протоколи от заседанията на комисията, назначена със заповед за разглеждане, оценка и класиране на офертите

Протокол № 1 157.31 KB 27/02/2017, 16:29

Утвърден протокол 329.1 KB 15/03/2017, 14:13

 

ДОГОВОР

Договор № 664 227.41 KB 15/06/2017, 11:06

Приложение 364.73 KB 15/06/2017, 11:06

Горещ телефон
за сигнали