Осигуряване на интернет свързаност за Община Стара Загора, за общински обекти на територията на град Стара Загора, осигуряване на VLAN свързаност

Размер на шрифта: A A A
ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ ЗОП
"Осигуряване на интернет свързаност за Община Стара Загора, за общински обекти на територията на град Стара Загора, осигуряване на VLAN свързаност, осигуряване на интернет свързаност извън рамките на град Стара Загора, осигуряване на свързаност „dark fiber“ и осигуряване на MAN свързаност на територията на гр. Стара Загора“

Обява 05/06/2019, 17:11

Проект на договор  05/06/2019, 17:11

Образци на документи 05/06/2019, 17:11

 

ОБЯВАТА Е ОТТЕГЛЕНА

 

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 17/06/2019
Час: 17:30

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 17/09/2019
Час: 17:30

ДАТА И ЧАС НА ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 19/06/2019
Час: 14:00

Горещ телефон
за сигнали