Осигуряване на интернет свързаност за Община Стара Загора, за общински обекти на територията на град Стара Загора

Размер на шрифта: A A A
ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ ЗОП
"Осигуряване на интернет свързаност за Община Стара Загора, за общински обекти на територията на град Стара Загора, осигуряване на VLAN свързаност, осигуряване на интернет свързаност извън рамките на град Стара Загора, осигуряване на свързаност „dark fiber“ и осигуряване на MAN свързаност на територията на гр. Стара Загора“

Обява 24/06/2019, 17:17

Проект на договор  24/06/2019, 17:17

Образци на документи 24/06/2019, 17:17

 

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 04/07/2019
Час: 17:30

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 04/10/2019
Час: 17:30

ДАТА И ЧАС НА ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 08/07/2019
Час: 11:00


Удължаване на срокове  05/07/2019 , 16:37

НОВ СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 10/07/2019
Час: 17:30

НОВИ ДАТА И ЧАС НА ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 11/07/2019
Час: 14:00


Утвърден протокол 31/07/2019, 16:15

Договор № 1633  09/10/2019, 17:10

Горещ телефон
за сигнали