Осигуряване на ветеринарномедицинско обслужване на животни (кучета) в Приюта за безстопанствени животни, град Стара Загора

Размер на шрифта: A A A

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ ЗОП  

„Осигуряване на ветеринарномедицинско обслужване на животни (кучета) в Приюта за безстопанствени животни, гр. Стара Загора"

Обява 414.34 KB 20/03/2017, 17:02

Проект на договор 253.31 KB 20/03/2017, 17:02

Образци на документи 119.84 KB 20/03/2017, 17:02

Информация за за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Информация за удължаване на срок за получаване на оферти 201.87 KB 04/04/2017, 17:16

 

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Дата: 07/04/2017
Час: 17:30

ДАТА И ЧАС НА ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 10/04/2017
Час: 14:00
Място: гр. Стара Загора, бул.„Цар Симеон Велики" № 107, сградата на общинска администрация

 

Протоколи от заседанията на комисията, назначена със заповед за разглеждане, оценка и класиране на офертите

Протокол № 1 179.58 KB 15/05/2017, 16:41

 

ДОГОВОР

Договор № 1051 245.35 KB 11/07/2017, 11:02

 

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Дата: 28/03/2017
Час: 17:30


СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 28/05/2017
Час: 17:30


ДАТА И ЧАС НА ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 30/03/2017
Час: 14:00
Място: гр. Стара Загора, бул.„Цар Симеон Велики" № 107, сградата на общинска администрация

Горещ телефон
за сигнали