Отпечатване, сгъване, пликоване и разпространение до адрес на задължените лица на съобщенията за задълженията по ЗМДТ за 2020 г.

Размер на шрифта: A A A
ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ ЗОП
Отпечатване, сгъване, пликоване и разпространение до адрес на задължените лица на съобщенията за задълженията за данък върху недвижимите имоти, данък върху превозните средства и таксата за битови отпадъци, както и други задължения по ЗМДТ за 2020 г.

Обява 30/12/2019, 12:25

Проект на договор 30/12/2019, 12:25

Образци на документи 30/12/2019, 12:25

Протокол - доставени 30/12/2019, 12:25

Протокол - недоставени 30/12/2019, 12:25

Протокол - предаване 30/12/2019, 12:25


Информация за удължаване на срокове  13/01/2020 , 17:05

 

НОВ СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 16/01/2020
Час: 17:30

НОВИ ДАТА И ЧАС НА ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 17/01/2020
Час: 10:00

 

Утвърден протокол  04/02/2020 , 17:15


 

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 10/01/2020
Час: 17:30

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 30/03/2020
Час: 17:30

ДАТА И ЧАС НА ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 14/01/2020
Час: 10:00

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Транспортна схема
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали