Отпечатване, сгъване, пликоване и разпространение до адрес на задължените лица на съобщенията за задълженията за данък върху недвижимите имоти, данък върху превозните средства и таксата за битови отпадъци, както и други задължения по ЗМДТ за 2018 г.

Размер на шрифта: A A A

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ ЗОП

"Отпечатване, сгъване, пликоване и разпространение до адрес на задължените лица на съобщенията за задълженията за данък върху недвижимите имоти, данък върху превозните средства и таксата за битови отпадъци, както и други задължения по ЗМДТ за 2018 г." 

Обява 650.49 KB 03/01/2018, 15:00

Проект на договор 419.09 KB 03/01/2018, 15:00

Протокол - доставени 187.27 KB 03/01/2018, 15:00

Протокол - недоставени 185.14 KB 03/01/2018, 15:00

Протокол - предаване 187.9 KB 03/01/2018, 15:00

Образци на документи 110.15 KB 03/01/2018, 15:00

Разяснение по процедурата 156.97 KB 05/01/2018, 17:12

 

Информация за удължаване на сроковете 108.59 KB 12/01/2018, 12:27

 

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Дата: 18/01/2018
Час: 17:30


СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 06/03/2018
Час: 17:30


ДАТА И ЧАС НА ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 19/01/2018
Час: 11:00


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Дата: 11/01/2018
Час: 17:30


СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 06/03/2018
Час: 17:30


ДАТА И ЧАС НА ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 15/01/2018
Час: 11:00

Горещ телефон
за сигнали