Отпечатване, сгъване, пликоване и разпространение до адрес на задължените лица на съобщенията за задълженията за данък върху недвижимите имоти, данък върху превозните средства и таксата за битови отпадъци за 2017 г.

Размер на шрифта: A A A

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ ЗОП  

„Отпечатване, сгъване, пликоване и разпространение до адрес на задължените лица на съобщенията за задълженията за данък върху недвижимите имоти, данък върху превозните средства и таксата за битови отпадъци за 2017 г."

Обява 420.89 KB 09/01/2017, 17:00

Проект на договор 366.02 KB 09/01/2017, 17:00

Протокол доставени 122.93 KB 09/01/2017, 17:00

Протокол недоставени 120.92 KB 09/01/2017, 17:00

Протокол предаване 123.11 KB 09/01/2017, 17:00

Образци на документи 118.96 KB 09/01/2017, 17:00

Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти 209.77 KB 18/01/2017, 10:48

Утвърден протокол 219.98 KB 03/02/2017, 10:35

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Дата: 23/01/2017
Час: 17:30


СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 07/03/2017
Час: 17:30


ДАТА И ЧАС НА ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 24/01/2017
Час: 11:00
Място: гр. Стара Загора, бул.„Цар Симеон Велики" № 107, сградата на общинска администрация

 

ДОГОВОР

Договор № 145 307.54 KB 17/02/2017, 12:03

 

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Дата: 17/01/2017
Час: 17:30


СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 07/03/2017
Час: 17:30


ДАТА И ЧАС НА ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 18/01/2017
Час: 11:00
Място: гр. Стара Загора, бул.„Цар Симеон Велики" № 107, сградата на общинска администрация

Горещ телефон
за сигнали