Доставка на компютърни компоненти и компютърна периферия за нуждите на Община Стара Загора

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ ЗОП "Доставка на компютърни компоненти и компютърна периферия за нуждите на Община Стара Загора“ Обява  02/07/2019 , 16:57 Проект на договор  02/07/2019 , 16:57 Техническа спецификация  02/07/2019 , 16:57   Образци на документи  02/07/2019 , 16:57 СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ…

Осигуряване на интернет свързаност за Община Стара Загора, за общински обекти на територията на град Стара Загора

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ ЗОП "Осигуряване на интернет свързаност за Община Стара Загора, за общински обекти на територията на град Стара Загора, осигуряване на VLAN свързаност, осигуряване на интернет свързаност извън рамките на град Стара Загора, осигуряване на свързаност „dark fiber“ и…

Доставка и подмяна на батерии на UPS за нуждите на Община Стара Загора

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ ЗОП "Доставка и подмяна на батерии на UPS за нуждите на Община Стара Загора“ Обява  12/06/2019 , 17:25 Проект на договор  12/06/2019 , 17:25 Техническа спецификация  12/06/2019 , 17:25 Образци на документи  12/06/2019, 17:25   СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ…

Осигуряване на интернет свързаност за Община Стара Загора, за общински обекти на територията на град Стара Загора, осигуряване на VLAN свързаност

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ ЗОП "Осигуряване на интернет свързаност за Община Стара Загора, за общински обекти на територията на град Стара Загора, осигуряване на VLAN свързаност, осигуряване на интернет свързаност извън рамките на град Стара Загора, осигуряване на свързаност „dark fiber“ и…

Доставка на полиетиленови чували за нуждите на Община Стара Загора

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ ЗОП "Доставка на полиетиленови чували за нуждите на Община Стара Загора“ Обява  04/06/2019, 17:13 Проект на договор  04/06/2019, 17:13 Образци на документи  04/06/2019, 17:13 СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ Дата: 14/06/2019 Час: 17:30 СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТИТЕ Дата:…

Доставка и монтаж на асансьорна уредба за обект: Културен център за развитие на талантите и способните деца от Община Стара Загора

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ ЗОП Доставка и монтаж на асансьорна уредба във връзка с изпълнение на ОБЕКТ: "Извършване на строителни и монтажни работи за обект: Културен център за развитие на талантите и способните деца от Община Стара Загора - основен ремонт, преустройство…

Осигуряване на ветеринарномедицинско обслужване на животни (кучета) в Приюта за безстопанствени животни, гр. Стара Загора

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ ЗОП „Осигуряване на ветеринарномедицинско обслужване на животни (кучета) в Приюта за безстопанствени животни, гр. Стара Загора“ Обява  03/05/2019 , 16:20 Проект на договор  03/05/2019 , 16:20 Образци на документи  03/05/2019 , 16:20   СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ Дата: 13/05/2019 Час: 17:30 СРОК…

Абонаментно сервизно техническо обслужване, доставка на резервни части и консумативи за автомати за продажба на талони за кратковременно паркиране

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ ЗОП „Абонаментно сервизно техническо обслужване, доставка на резервни части и консумативи за автомати за продажба на талони за кратковременно паркиране“ Обява 24/04/2019, 16:18 Проект на договор 24/04/2019, 16:18 Образци на документи 24/04/2019, 16:18 СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ…

Извършване на услуги по дезакаризация, дезинсекция и дератизация на територията на Община Стара Загора

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ ЗОП „Извършване на услуги по дезакаризация, дезинсекция и дератизация на територията на Община Стара Загора“ Обява  01/03/2019 , 14:40 Проект на договор   01/03/2019 , 14:40 Техническа спецификация   01/03/2019 , 14:40 Образци на документи   01/03/2019 , 14:40   СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ Дата: 11/03/2019 Час:…

Абонаментно обслужване на работниците и служителите в заведенията за социални услуги, УДЗ, детски ясли и детска кухня в община Стара Загора, съгласно изискванията на чл. 25 от ЗЗБУТ, чрез служба по трудова медицина

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ ЗОП „Абонаментно обслужване на работниците и служителите в заведенията за социални услуги, УДЗ, детски ясли и детска кухня в община Стара Загора“, съгласно изискванията на чл. 25 от ЗЗБУТ, чрез служба по трудова медицина“ Обява  08/02/2019 , 16:52 Проект…

Горещ телефон
за сигнали