Доставка на консумативи за принтери и копирна техника за нуждите на Община Стара Загора

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ ЗОП „Доставка на консумативи за принтери и копирна техника за нуждите на Община Стара Загора" Обява 05/06/2018, 12:18 Образци на документи 05/06/2018, 12:18 Проект на договор  05/06/2018 , 12:18   СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ Дата: 14/06/2018 Час:…

Поддръжка на поливни системи и шадравани, включително ел.съоръженията, свързани с експлоатацията им, контролери за управление и цялостно контролиране

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ ЗОП „Поддръжка на поливни системи и шадравани, вкл. ел. съоръженията, свързани с експлоатацията им, контролери за управление и цялостно контролиране" Обява 21/05/2018, 17:13 Техническа спецификация 21/05/2018, 17:13 Протокол за спиране/въвеждане 21/05/2018, 17:13 Проект на договор 21/05/2018, 17:13 Образци на документи 21/05/2018,…

Осигуряване на интернет свързаност за Община Стара Загора, за общински обекти на територията на град Стара Загора

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ ЗОП "Осигуряване на интернет свързаност за Община Стара Загора, за общински обекти на територията на град Стара Загора, осигуряване на VLAN свързаност, осигуряване на интернет свързаност извън рамките на град Стара Загора, осигуряване на свързаност „dark fiber"  Обява…

Доставка на полиетиленови чували за нуждите на Община Ст. Загора

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ ЗОП "Доставка на полиетиленови чували за нуждите на Община Стара Загора"  Обява 09/05/2018 , 17:25 Проект на договор  09/05/2018 , 17:25  Образци на документи  09/05/2018 , 17:25 СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ Дата: 21/05/2018 Час: 17:30 СРОК НА…

Осигуряване на ветеринарномедицинско обслужване на животни (кучета) в Приюта за безстопанствени животни, град Стара Загора

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ ЗОП "Осигуряване на ветеринарномедицинско обслужване на животни (кучета) в Приюта за безстопанствени животни, гр. Стара Загора"  Обява 09/05/2018 , 17:21 Проект на договор  09/05/2018 , 17:21 Образци на документи  09/05/2018 , 17:21 Удължаване на първоначалния срок  за получаване…

Абонаментно сервизно техническо обслужване, доставка на резервни части и консумативи за автомати за продажба на талони за кратковременно паркиране, гр. Стара Загора

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ ЗОП "Абонаментно сервизно техническо обслужване, доставка на резервни части и консумативи за автомати за продажба на талони за кратковременно паркиране"  Обява 08/05/2018 , 16:16 Проект на договор  08/05/2018 , 16:16 Образци на документи  08/05/2018 , 16:16 Удължаване на…

Доставка на цветя за нуждите на Община Стара Загора” по две обособени позиции

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ ЗОП "Доставка на цветя за нуждите на Община Стара Загора” по две обособени позиции: Обособена позиция №1: „Аранжиране на цветна инсталация от термокашпи чрез засаждане на лятноцъфтящи и зимноцъфтящи цветя и декоративни растения“ Обособена позиция №2: „Доставка на…

Осигуряване на интернет свързаност за Община Стара Загора, за общински обекти на територията на град Стара Загора, осигуряване на VLAN свързаност, осигуряване на интернет свързаност извън рамките на град Стара Загора, осигуряване на свързаност „dark fiber

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ ЗОП "Осигуряване на интернет свързаност за Община Стара Загора, за общински обекти на територията на град Стара Загора, осигуряване на VLAN свързаност, осигуряване на интернет свързаност извън рамките на град Стара Загора, осигуряване на свързаност „dark fiber“"  Обява…

Извършване на услуги по дезакаризация, дезинсекция и дератизация на територията на Община Стара Загора

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ ЗОП "Извършване на услуги по дезакаризация, дезинсекция и дератизация на територията на Община Стара Загора"  Обява Проект на договор Техническа спецификация Образци на документи Разяснение по процедурата от 14.03.2018 г.   Съобщение за провеждане на жребий  10/04/2018 , 17:07…

Доставка на храна за животни по две обособени позиции

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ ЗОП "Доставка на храна за животни“ в обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Доставка на охладено трупно свинско месо (белени половини или четвъртини) за изхранване на хищни животни в Зоопарк – Стара Загора“; Обособена позиция № 2 „Доставка на гранулирана…

Горещ телефон
за сигнали