Доставка, инсталация и обучение за работа с цветен, планетарен скенер за библиотечни документи, формат А2+, за нуждите на Регионална библиотека „Захарий Княжески“ – Стара Загора

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ ЗОП  „Доставка, инсталация и обучение за работа с цветен, планетарен скенер за библиотечни документи, формат А2+, за нуждите…

Доставка на мултифункционални устройства необходими за материално-техническото осигуряване на изборите в Община Стара Загора

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ ЗОП „Доставка на мултифункционални устройства необходими за материално-техническото осигуряване на изборите в Община Стара Загора"     СРОК ЗА…

Доставка на ново МПС (моторно превозно средство) за нуждите на Областен информационен център (ОИЦ) - гр. Стара Загора

  ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ ЗОП „Доставка на ново МПС (моторно превозно средство) за нуждите на Областен информационен център (ОИЦ) - гр. Стара…

Изготвяне на технически обследвания, технически паспорти и обследвания за енергийна ефективност за сгради

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ ЗОП „Изготвяне на технически обследвания, технически паспорти и обследвания за енергийна ефективност за сгради" СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИДата:…

Горещ телефон
за сигнали