Поддръжка на поливни системи и шадравани, включително ел. съоръженията, свързани с експлоатацията им, контролери за управление и цялостно контролиране

Размер на шрифта: A A A

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ ЗОП  

„Поддръжка на поливни системи и шадравани, вкл. ел. съоръженията, свързани с експлоатацията им, контролери за управление и цялостно контролиране“

Обява 428.4 KB 20/03/2017, 16:51

Проект на договор 282.75 KB 20/03/2017, 16:51

Техническа спецификация 208.95 KB 20/03/2017, 16:51

Протокол за спиране/въвеждане 225.18 KB 20/03/2017, 16:51

Образци на документи 125.87 KB 20/03/2017, 16:51


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Дата: 28/03/2017
Час: 17:30

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 28/05/2017
Час: 17:30

ДАТА И ЧАС НА ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 30/03/2017
Час: 10:00
Място: гр. Стара Загора, бул.„Цар Симеон Велики" № 107, сградата на общинска администрация

 

Протоколи от заседанията на комисията, назначена със заповед за разглеждане, оценка и класиране на офертите

Утвърден протокол  370.09 KB 06/04/2017, 16:09

Утвърден протокол за поправка на техническа грешка 158.49 KB 12/04/2017, 16:10

Горещ телефон
за сигнали