Покана за подаване на оферта за участие в обществена поръчка "Ремонт на климатична система в Общинска спортна зала „Иван Вазов“

Размер на шрифта: A A A
ПОКАНА ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 191, АЛ. 1, Т.1 ОТ ЗОП
Ремонт на климатична система в Общинска спортна зала „Иван Вазов“, гр. Стара Загора

 

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОВЕДЕНА ПО РЕДА ЧЛ. 191, АЛ. 1, Т. 1 ОТ ЗОП ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

 

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Транспортна схема
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали