Предоставяне на комплексна услуга за печат, размножаване и сканиране на документи в Община Ст. Загора

Размер на шрифта: A A A

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ ЗОП  

„Предоставяне на комплексна услуга за печат, размножаване и сканиране на документи в Община Стара Загора"

Обява 481.72 KB 03/10/2016, 17:01

Проект на договор 277.62 KB 03/10/2016, 17:01

Методика за определяне на оценка 124.15 KB 03/10/2016, 17:01

Техническа спецификация 542.34 KB 03/10/2016, 17:01

Образци на документи 381.88 KB 03/10/2016, 17:01

Информация за удължаване на срока за получаване на оферти 201.85 KB 13/10/2016, 16:16 

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Дата: 12/10/2016
Час: 17:30

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 11/01/2017
Час: 17:30

ДАТА И ЧАС НА ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 14/10/2016
Час: 11:00
Място: гр. Стара Загора, бул.„Цар Симеон Велики" № 107, сградата на общинска администрация

 

ПРОТОКОЛИ ОТ ЗАСЕДАНИЯ НА КОМИСИЯТА, НАЗНАЧЕНА СЪС ЗАПОВЕД ЗА ПОЛУЧАВАНЕ, РАЗГЛЕЖДАНЕ И ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ

Протокол № 1 137.6 KB 31/10/2016, 14:45

 

ДОГОВОР

Договор № 2913 219.21 KB 15/02/2017, 15:40

Горещ телефон
за сигнали