Предоставяне на комплексна услуга за печат, размножаване и сканиране на документи в Община Стара Загора

Размер на шрифта: A A A

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ ЗОП

"Предоставяне на комплексна услуга за печат, размножаване и сканиране на документи в Община Стара Загора" 


Обява 497.27 KB 08/12/2017, 16:49

Техническа спецификация 304.66 KB 08/12/2017, 16:49

Методика за определяне на оценка 124.13 KB 08/12/2017, 16:49

Проект на договор 277.29 KB 08/12/2017, 16:49

Образци на документи 408.43 KB 08/12/2017, 16:49

 

Информация за удължаване на сроковете 201.81 KB 20/12/2017, 15:00

 

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Дата: 28/12/2017
Час: 17:30


СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 19/03/2018
Час: 17:30


ДАТА И ЧАС НА ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 03/01/2018
Час: 11:00

 

Протоколи от заседанията на комисията, назначена със заповед за разглеждане, оценка и класиране на офертите

Утвърден протокол 183.47 KB 09/01/2018, 11:26

 

Договор

Договор № 260  218.4 KB  23/02/2018, 12:17

Приложение - ценово предложение  45.9 KB  23/02/2018, 12:17

Приложение - техническо предложение  476.44 KB  23/02/2018, 12:17

 

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Дата: 19/12/2017
Час: 17:30


СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 19/03/2018
Час: 17:30


ДАТА И ЧАС НА ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 21/12/2017
Час: 11:00


 ОТТЕГЛЕНА

Обява 497.28 KB 07/12/2017, 16:23

Техническа спецификация 304.66 KB 07/12/2017, 16:23

Методика за определяне на оценка 124.13 KB 07/12/2017, 16:23

Проект на договор 277.29 KB 07/12/2017, 16:23

Образци на документи 408.43 KB 07/12/2017, 16:23

 


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Дата: 15/12/2017
Час: 17:30


СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 15/03/2018
Час: 17:30


ДАТА И ЧАС НА ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 19/12/2017
Час: 11:00

 

 

Горещ телефон
за сигнали