Постоянна комисия по спорт и младежки дейности

Николай Диков Председател Николай Овчаров Заместник-председател   Анелия Асенова Член Виктор Драголов Член   Антон Андонов Член Живко Желев Член   Климент Пенчев Член Явор Гънчев Член   Динко Михайлов Член  

Постоянна комисия за борба с корупцията и предотвратяване и установяване на конфликт на интереси по чл.25 от ЗПУКИ

Даниела Лекина Председател Недялко Ангелов Заместник-председател   Димо Димитров Член Кремена Мандаджиева Член   Добрин Янков Член Ивета Лазарова Член   Кольо Колев Член Николай Овчаров Член  

Горещ телефон
за сигнали