Събития

Детски зимен празник на Бузлуджа

На 16 февруари 2019 г. Община Стара Загора, съвместно с Туристическо дружество "Сърнена гора" организира зимен празник.  Събитието е част от Деня на зимното предизвикателство 2019 година.

РАБОТОДАТЕЛИ МОГАТ ДА КАНДИДАТСТВАТ ЗА ОБУЧЕНИЯ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ СИ ПО ПРОЦЕДУРА „УМЕНИЯ“ НА ОПРЧР

    От 1 февруари 2019 г. работодатели вече могат да кандидатстват с проекти по процедура „Умения“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, която е с общ бюджет 30 млн. лева. Процедурата е насочена към повишаване квалификацията на работната сила, насърчавайки професионалното и кариерно развитие. Целта на процедурата е…

Конкурс за мартеници обявяват в Стара Загора

Традиционен конкурс – изложба за изработка на мартеница „Баба Марта бързала, мартенички вързала” обявяват Община Стара Загора и  Център за подкрепа за личностно развитие (ЦПЛР). В конкурса могат да участват деца от детските градини и подготвителните групи в детските градини, както и ученици от първи до осми клас на училищата…

Горещ телефон
за сигнали