Събития

Представят проектите от конкурса за сграда на мястото на Стария съвет в Стара Загора

Своите идеи и концепция при изработването на проектите, които са част от конкурса по реда на ЗОП за „Изработване на обемно-пространствено решение и предварителен проект за сграда в УПИ XV-679, кв. 1, по плана на гр. Стара Загора“, ще представят авторите им. Организатор на срещата, която ще се състои на…

Лятно училище „ЗаЕДНО можем“ организират в Стара Загора

От 2 до 5 септември 2019 година Превантивно-информационният център по зависимости, с подкрепата на Общински съвет по наркотични вещества към Община Стара Загора, за втора година ще проведе Лятно училище „ЗаЕДНО можем“ – за профилактика на рисково поведение сред 14-19 - годишни подрастващи и младежи и за трениране на родителски…

Конкурсът „Свят без употреба на дрога-моят свят“ продължава

От Превантивно-информационния център по зависимости информират за отлагане на датата на публичното представяне и награждаване на конкурсните творби от обявения през май 2019 г. конкурс за създаване на кратка литературна творба, рисунка, кратък видеоклип под надслов „Предпазването от рисково поведение – през моя поглед, с моето сърце и вълшебната сила…

Горещ телефон
за сигнали