Събития

Предварителен график за миене на улиците за периода от 18 до 22 май

Понеделник –18.05.2020 год. 1 ул. „Войвода С. Черногорски“ от бул. „Св. П. Евтимий“ до ул. „Анастасия Тошева“ 2 ул. „Промишлена“ от бул. „Св. П. Евтимий“ до ул. „Анастасия Тошева“    Вторник – 19.05.2020 год. 1 ул. „Армейска“ от ул. „Мусала“ до бул. „Цар Симеон Велики“ 2 ул. „Генерал Делчев“ от…

Програма на онлайн събития и инициативи за периода 18 – 24 май

18 май (понеделник) Писателите говорят – рубрика на сайта на библиотека „Родина“ https://www.rodina-bg.org/ с пълни аудио записи на срещите с местни и гостуващи писатели Библиотека „Родина” представи „Приказки за всички” от Росица Гюмлиева – аудиозапис от премиерата на книгата Фейсбук страница https://www.facebook.com/LibraryRodina/ „Европейската нощ на музеите през годините в РИМ-Стара Загора”…

Горещ телефон
за сигнали