Събития

Предварителен график за миене на улици за периода 22-26 юни

Понеделник – 22.06.2020 год. 1 ул. „Д-р Т. Стоянович“ от ул. „Св. Княз Борис“ до бул. „Цар С. Велики“ 2 ул. „Княз А. Батенберг“ от ул. „Св. Княз Борис“ до бул. „Цар С. Велики“ 3 ул. „Стефан Стамболов“ от ул. „Св. Княз Борис“ до бул. „Цар С. Велики“ 4 ул.…

Програма на събития и онлайн инициативи за периода 22 юни – 28 юни

22 юни (понеделник) Лято в къща музей „Гео Милев“ „Четем и рисуваме“ „Литературни закачки“ – отгатване на гатанки и рисуване на отговора „Да съставим приказка“ – по предварително зададена тема децата рисуват момент от приказка и заедно разказват Заниманията ще се провеждат с максимум 10 деца при строго спазване на…

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух" (LIFE-IP Clean Air)
Индустриална "зона Загоре"
Авторско право за озвучаване на обекти
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали