Кметът Живко Тодоров подписа 17 договора със сдружения на собственици за безплатно саниране

Размер на шрифта: A A A

От 03.02.2015 г., когато стартира Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради, до днес Община Стара Загора е издала 66 удостоверения за регистрация на сдружения на собственици. Това им дава право, при осигуряване на 100 % участие на всички собственици на имоти в сградата, да пристъпят към втория етап на програмата – подаване на заявления за интерес и финансова подкрепа. Поне половината от тези заявления имат реален шанс да бъдат реализирани, коментират експертите от комисията, която обработва документите в общината.
В Стара Загора Националната програма за енергийна ефективност продължава при подчертан итерес от страна на потенциални участници в схемата за безвъзмездно саниране. Досега 23 сдружения на собственици са подали заявления за интерес и финансова подкрепа, а 17 от тях вече са одобрени от юристите на общината и са сключили договори с кмета Живко Тодоров. Последните са в процес на подписване на тристранните договори - между кмета, областния управител и Българската банка за развитие.
Останалите 6 в момента са в етап на обследване. До края на днешния ден се очаква още 3 сгради в Стара Загора да бъдат одобрени за програмата и да бъдат сключени договори със сдруженията на собствениците. В изчакващо положение има около 20 заявления, поради това, че един или двама от собствениците не са дали съгласието си за участие.
Общо 370 са сградите в Стара Загора, които отговарят на изискванията за включване в Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради, за която правителството отпусна 1 мрд. лв.

14.04.2015 г.

Автор: община Стара Загора
Към всички новини
Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух" (LIFE-IP Clean Air)
Индустриална "зона Загоре"
Авторско право за озвучаване на обекти
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали