Община Стара Загора изгражда ново кръгово кръстовище в западния край на града

Размер на шрифта: A A A

В капиталовата програма на Община Стара Загора за 2015 г. са предвидени 1, 5 млн. лв. за изграждане на ново кръгово кръстовище на бул. „Ц. С. Велики" и ул. „Капитан Петко Войвода". То ще има площ близо 2 900 кв.м, ще бъде с две ленти за движение (2x5м) и от юг ще излиза извън границите на съществуващото. Дейностите в тази зона включват направата на насип с голяма височина - до 6м, подпорни стени, корекция на съществуващото дере и удължаване на съществуващия водосток. Сложното съоръжение предвижда и изграждането на канализация по ул."Кап. Петко Войвода". Централният остров в кръга ще има формата на елипса и 982 кв.м площ.
Очаква се новото кръстовище да облекчи значително трафика от града, преминаващ през него в западна посока. Само за час, от 8.00 ч. до 9.00 ч. сутрин, оттам в посока изток- запад и север-юг преминават над 3 600 превозни средства. Съобразно транспортното натоварване пътната конструкция на кръговото кръстовище се оразмерява за „тежко" до „много тежко" движение, което включва подобряване на земното легло с 40см. основа от трошен камък и 8см. основа от битумизиран трошен камък, както и 6см. неплътен изравнителен пласт, и полагането на 4см. плътен асфалт за износващ пласт.
Строителните дейности в зоната се усложняват от наличието на подземен кабел от електропреносната мрежа 110kV, който не може да се измества и се налага неговата защита по време на строителството. Предвижда се и изпълнение на стоманобетонна конструкция за защита на канала. Ще се изпълни и корекция на съществуващото дере, която предвижда удължаване на съществуващия водосток. След съществуващия пътен мост, ще се изгради 32м закрит участък от сглобяеми стоманобетонови елементи 200/200 см, монтирани в талвега на дерето.
В проекта е предвидено изграждането на изцяло нова канализация. Новият канализационен колектор за битови отпадъчни води с обща дължина 590м ще премине от двете страни на дерето – източна и западна. Предвиден е и нов 71м канализационен колектор за дъждовни отпадъчни води. В трасето на кръговото кръстовище ще се изгради отводнително съоръжение с 16 ревизионни шахти и 6 дъждоприемни улея. За отвеждане на дъждовните води от зоната на кръстовището се предвиждат и 3 бр. бордюрни оттоци.
Ще се изпълни и преместване на контактната мрежа и уличното осветление в обхвата на кръговото кръстовище. По южния му тротоар ще премине и трасето на велоалеята на кръговото кръстовище. Община Стара Загора обявява процедура на обществена поръчка за избор на изпълнител.

{joomplucat:890 limit=5|ordering=random}

02.04.2015 г.

Автор: община Стара Загора
Към всички новини
Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Преброяване 2021
Подмяна на отоплителни уреди
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали