Американски инвеститори очертаха възможности за съвместен бизнес с Област Стара Загора

Размер на шрифта: A A A

• Компаниите представиха своите програми в различни индустрии и услуги като производство на електроенергия, опазване на околната среда, информационни технологии и др.

• ЕЙ И ЕС наблегна на важното значение на бизнеса за развитието на местната общност

• „КонтурГлобал Марица Изток 3" акцентира върху подобряването на бизнес средата чрез своите прозрачни процедури за провеждане на обществени поръчки, антикорупционни практики и иновативни бизнес решения

12 март 2015 г., Стара Загора – Възможностите за съвместен бизнес между Област Стара Загора и американски компании бяха представени днес на Кръгла маса „Икономическото партньорство между България и САЩ за повече бизнес възможности", организирана съвместно от Американска търговска камара в България, Посолство на САЩ и Община Стара Загора. Събитието се проведе в сградата на Община Стара Загора.

„Регионалните бизнес инициативи на Aмериканската търговска камара в България имат за цел да улеснят контактите между компаниите, локализирани в София, и регионалните," каза Валентин Георгиев, изпълнителен директор на Камарата. „Вярваме, че обменът на най-добри практики ще допринесе за положителното развитие на бизнес средата в региона на Стара Загора. Днешната кръгла маса събира на едно място централната, общинската власт и икономическите експерти, от една страна, и бизнеса, от друга, което е от ключово значение за диалога между правителството и бизнеса, способстващ усъвършенстването на регулаторната рамка, което на свой ред би донесло по-добри практически решения на проблемите, които инвеститорите срещат при управлението на своя бизнес."

Важността на програмите за корпоративна социална отговорност за развитието на местните общности беше основният акцент в презентацията на изпълнителния директор на ЕЙ И ЕС за България господин Оливие Маркет. Той отбеляза, че компанията работи активно с община Гълъбово и съседните селища, като непрекъснато изпълнява програми, насочени към повишаване на образователното ниво на местните хора. Образованието и усъвършенстването на различни умения, които могат да направят хората още по-конкурентоспособни на пазара на труда са сред основните ценности, които залягат в нашата политика, подчерта Маркет. Средногодишно ЕЙ И ЕС отделя повече от 50 000 лева за различни образователни инициативи в региона. Компанията работи и за подобряване на инфраструктурата, като към момента в проекти за рехабилитацията й са вложени над 3 милиона лева. Така от 2006 година насам компанията е вложила близо 7 милиона лева в социални проекти в общината. През март ще стартира поредният голям проект на ЕЙ И ЕС в община Гълъбово – рехабилитацията на младежкия център в града, в която ще бъдат вложени около 4,4 милиона лева. Това е най-мащабната публично-частна инициатива в региона, подчерта Оливие Маркет. „Подобряването на живота на местните общности е част от ценностите на ЕЙ И ЕС като корпорация. Искаме да бъдем добър корпоративен гражданин, отговорен за общността и околната среда. Това е наш приоритет и основна ценност!", подчерта изпълнителният директор на ЕЙ И ЕС.

В своята презентация Гари Левсли, главен изпълнителен директор на „КонтурГлобал Марица Изток 3", акцентира върху ценностите на компанията, залегнали в основата на нейния бизнес модел като безопасност, антикорупция, качество на доставките. Гари Левсли наблегна на изключителната стриктност, с която персоналът на компанията съблюдава правилата на обекта, включително тези за безопасност. Водена от световнопризнати стандарти и принципи като Десетте принципа на Глобалния договор на ООН компанията успява да постига целите си в хармония с останалите бизнеси, в унисон с очакванията на своите клиенти и партньори, както и на останалите заинтересовани страни.

"Благодарение на нашия висококвалифициран и мотивиран екип в България и благодарение на нашите доставчици и контрагенти ние можем да управляваме успешно и надеждно нашата електроцентрала в съответствие с поетите от нас задължения за устойчивост навсякъде по света, които са да работим безопасно и ефективно като минимизираме въздействията, да управляваме нашия бизнес отговорно, да подобряваме бизнес средата и да се развиваме добре. Разбирането за общия интерес, основан на ценности и постигнати резултати, е в основата на нашия успех и представяне", заяви Гари Левсли.

"Вярваме, че устойчивото развитие минава през инвестициите в регионите и именно затова ние влагаме много в отношенията си с тях. Това за нас означава както съдействие за успешна реализация на чуждестранни инвестиции, така и при експанзия на българския бизнес в чужбина", каза Милен Райков, изпълнителен директор, Данъци и право в EY (Ernst & Young)

За ЕЙ И ЕС Гълъбово

ЕЙ И ЕС Гълъбово е най-големият проект на ЕЙ И ЕС България – част от Корпорацията ЕЙ И ЕС, която работи в 18 държави на пет континента. ЕЙ И ЕС присъства в България от 2001 г., когато стартира подготовката за изграждането на най-новата и модерна топлоелектрическа централа в Югоизточна Европа – ТЕЦ „ЕЙ И ЕС Гълъбово". С вложените общо 1,3 млрд. евро в централата и Съоръжението за депониране на отпадъци към нея, ЕЙ И ЕС Гълъбово е най-голямата чуждестранна инвестиция в България за последните 25 години.

Централата е с нетна мощност 600 мегавата, или около 5% от инсталираната енергийна мощност на страната. Произвежда електричество изцяло от местни лигнитни въглища, като изкупува приблизително една четвърт от добива на „Мини Марица-изток". Централата отговаря напълно на всички екологични изисквания, включително на заложените в Директива 2010/75/ЕС за емисиите от промишлеността, които влизат в сила от 2016 г.

За „КонтурГлобал Марица Изток 3"

„КонтурГлобал Марица Изток 3" е важна част от голямото енергийно семейство на международната компания ContourGlobal, която е независим производител на електроенергия с повече от 48 централи в 20 държави с обща мощност над 3 600 МВт. Централата допринася за енергийната независимост на България, като използва местно гориво и снабдява националния пазар на електроенергия.

В България ContourGlobal е мажоритарен собственик на ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3" (908 МВт) - една от четирите топлоелектрически централи в комплекса „Марица-изток". След вложение на стойност 650 милиона евро в периода 2004-2009 г., с което централата беше напълно рехабилитирана, тя стана първата топлоелектрическа електроцентрала на лигнитни въглища на Балканския полуостров, която работи в пълно съответствие с най-високите европейски стандарти за безопасност и опазване на околната среда. „КонтурГлобал Марица Изток 3" произвежда чиста и надеждна електроенергия на конкурентна цена, като използва местни енергийни ресурси.

За EY

EY е световен лидер в сферата на одита, данъчните и финансовите консултации и сделки. Задълбочените познания и качествените услуги, които предоставяме, спомагат за укрепването на доверието и сигурността в капиталовите пазари и в икономиките по целия свят. Ние изграждаме изключителни лидери, които работят заедно, за да отговорят на очакванията на нашите клиенти и всички заинтересовани страни. По този начин ние играем важна роля в изграждането на един по-добър корпоративен свят за нашите служители, клиенти и по-широки общности.

За Американска търговска камара в България

Американската търговска камара в България (AmCham) е основана през 1994 г. като доброволна независима организация, обединяваща американски, български и международни компании с представителства в страната. Камарата издава месечното списание „AmCham Bulgaria Magazine" (AmCham magazine), Visit Europe guide Visit Europe; www.amcham.bg; Like us at LinkedIn

13.03.2015 г.

 

Автор: община Стара Загора
Към всички новини
Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Преброяване 2021
Подмяна на отоплителни уреди
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали