Правителството прие Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради

Размер на шрифта: A A A

 

Правителството прие Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради. Одобрени са условията и редът за предоставяне на 100% безвъзмездна финансова помощ по програмата и са определени органите, отговорни за реализацията й.
Във връзка с големия интерес към стартирането на програмата община Стара Загора информира, че пакетът от одобрени методически указания разработен от Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Министерство на финансите и Българската банка за развитие са публикувани на сайтовете на МРРБ и община Стара Загора: http://www.mrrb.government.bg/?controller=articles&id=6148

http://www.starazagora.bg/bg/administrativni-biura/natsionalna-programa-za-energiyna-efektivnost-na-mnogofamilni-zhilischni-sgradi
В линковете са приложени всички методически указания към общините и сдруженията на собствениците, както и необходимите образци за кандидатстване по програмата.
На 30 януари /петък/, от 17.00 ч. в зала „П.Р.Славейков" в Община Стара Загора ще се проведе среща с участието на министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова и кмета на Стара Загора Живко Тодоров. Ще бъдат разяснени условията за участие в реализацията на програмата за обновяване на многофамилни жилищни сгради, строени по индустриален способ - (едропанелно жилищно строителство); ППП (пакетно повдигани плочи); ЕПК (едроплощен кофраж); пълзящ кофраж и разновидностите им, с минимум 36 самостоятелни обекта с жилищно предназначение.
На срещата са поканени да присъстват всички заинтересовани лица - домоуправители, председатели на Сдружения на собствениците, представители на строителни фирми, проектантски и архитектурни сдружения и др. Входът е свободен.

За изпълнение на Програмата се предоставя безвъзмездна финансова помощ на сдружения на собствениците, регистрирани по реда на чл. 25, ал. 1 от Закона за управление на етажната собственост в публичния регистър на съответната община/район и в регистър БУЛСТАТ.
Регистрираните сдружения подават заявление до общината и при одобрение сключват договор с кмета на съответната община. С договора сдружението предоставя мандат на кмета на общината да извърши от негово име действия по осигуряване на необходимия ресурс за обновяването на сградата и организиране на всички дейности по обновяването.
Кметът на общината, в изпълнение на договора за мандат, сключва договор за целево финансиране с Българската банка за развитие и с областния управител в качеството му на представител на държавата.
С изпълнението на програмата ще се постигне намаляване на разходите за отопление за домакинствата. Ползите от нея включват още подобрена жилищна инфраструктура, промяна в облика на градовете, по-чиста околна среда, спестени емисии на парникови газове.
Цялостното обновяване на сградите, включващо не само мерки за енергийна ефективност, но и конструктивно укрепване, където е необходимо, ще доведе до удължаване живота на сградата, повишаване на нейната стойност.
Икономическият ефект от Програмата е свързан с предоставяне на повече възможности на бизнеса за икономическа активност – проектанти, строителен бранш, фирми за технически обследвания, фирми за обследвания за енергийна ефективност, производители на материали и др. По този начин ще се осигури и допълнителна заетост.
Програмата ще продължи стъпките за установяване на традиции в управлението на многофамилни жилищни сгради и ще повиши обществената осведоменост за начините за повишаване на енергийната ефективност.

28.01.2015

Автор: община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали