Бизнесът в Стара Загора със засилен интерес към проекти за иновации

Размер на шрифта: A A A

При засилен интерес от страна на бизнеса в Стара Загора бяха представени възможностите за финансиране на иновации в предприятията. Информационният ден беше открит от зам.-министъра на икономиката Любен Петров, който насърчи представителите на бизнеса да бъдат активни през този програмен период. Над 100 представители на фирми от Стара Загора и Югоизточна България взеха участие в информациония ден за разясняване на изискванията за кандидатстване по две отворени процедури „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията" и „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия" по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020г. Събитието бе организирано от Областния информационен център – Стара Загора в рамките на информационната кампания на Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност" към Министерството на икономиката, което е Управляващ орган на оперативната програма.
По процедура „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията" са предвидени 50 милиона евро за внедряване на иновации от микро, малки, средни и големи предприятия с минимум 3 приключени финансови години. Срокът за кандидатстване по нея е 4 април 2016 г.
Нови фирми, създадени преди по-малко от три години, могат да кандидатстват за безвъзмездна финансова помощ в размер от 50 000 до 391 166 лв. на проект за разработване на иновация по процедура „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия". Финансиране ще се предоставя за приложни научни изследвания, тествания, създаване на прототипи и пилотни линии. Допустими са също проучвания, придобиване и прилагане на резултати от научни изследвания, технологии, know-how, права по интелектуална собственост, разработване на технологии за производство на иновативния продукт или процес и др. Процедурата покрива разходите за квалифициран персонал, машини, съоръжения, оборудване, разработване на софтуер и др., необходими за изпълнение на дейностите. Срокът за кандидатстване е 5 май 2016 г.
Допълнителна информация по процедурите „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията" и „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия" е публикувана на интернет страницата на Управляващия орган: www.opcompetitiveness.bg.
Събитието се организира в партньорство с ОИЦ – Стара Загора, част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Европейски структурни и инвестиционни фондове, работещи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление", съфинансирана от Европейския съюз.

За допълнителна информация:
Име на служител: Петя Ацинова, управител
Тел:. 0889 199180, e-mail: [email protected]

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали