Международният младежки център организира тренинг за гражданско образование на младите хора

Размер на шрифта: A A A

Целта е младежите да се запознаят с основните държавни институции, с техните правомощия и функции. Също така се цели участниците в тренинга да се запознаят с правата и задълженията си на граждани, да се покаже ролята на гражданското общество във властта, както и мястото на България в световните политически и икономически въпроси.

Тренинът стартира на 19 февруари от 14:00 часа в сградата на Международен младежки център. Лекциите по гражданско образование са насочени към младежите между 16 и 29 години. Обучението ще се провежда от Тихомир Рачев и Димитър Ангелов, които са докторанти по право в Софийския и Пловдивския университет. Успешно преминалите курса на обучение ще получат сертификат за придобитите знания по въпросите на гражданското образование.
Тренингът ще се проведе в пет обучителни модула в дните:
19.02 /петък/ от 14:00 до 17:00 часа
20.02 /събота/ от 10:00 до 13:00 часа
25.02 /четвъртък/ от 14:00 до 17:00 часа
26.02 /петък/ от 14:00 до 17:00 часа
27. 02 /събота/ от 10:00 до 13:00 часа
За записване и допълнителна информация: тел. 0884 686023 и 0884 411348 и e-mail: [email protected].

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали