БЧК ЗАПОЧВА РАЗДАВАНЕТО НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ НА НУЖДАЕЩИ СЕ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ

Размер на шрифта: A A A

В изпълнение на Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане по Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица (ФЕПНЛ), от 6 януари 2016 г. Българският Червен кръст започва поетапно раздаване на индивидуални пакети с хранителни продукти на 255 000 нуждаещи се български граждани в областите Благоевград, Бургас, Варна, Видин, Враца, Габрово, Добрич, Кърджали, Кюстендил, Ловеч, Монтана, Пазарджик, Перник, Пловдив, Разград, Русе, Силистра, Смолян, Стара Загора, Търговище, Шумен и Ямбол. Графикът за поетапното раздаване по програмата е публикуван на интернет страниците на БЧК / www.redcross.bg/ и на АСП /www.asp.government.bg/ и в регионалните офиси на БЧК и е съобразен с възможностите за зареждане на пунктовете в страната.
Раздаването ще продължи до 29 януари и всички правоимащи, включени в списъците на Агенцията за социално подпомагане, ще получат 13,6 кг хранителни продукти - 5 кг брашно, 3 кг леща, 3 кг спагети, 1,6 кг компот и 1 кг конфитюр.
Освен хората, подпомагани с целева помощ за отопление през миналия отоплителен сезон (2014-2015 г.), към правоимащите са добавени и лица и семейства, инцидентно пострадали при бедствия и аварии от 2012 г. до сега.
Раздаването ще се извършва от служители и доброволци на Българския Червен кръст в обособените за целта 311 пункта, като всеки правоимащ ще получава хранителните продукти срещу подпис и документ за самоличност.
Оперативната програма се управлява от Агенцията за социално подпомагане и се осъществява със съдействието на местните власти.

За допълнителна информация гражданите могат да се обаждат в областните организации на БЧК.

Български Червен кръст

Областен съвет Стара Загора

042625209 и 042 622668

[email protected]

www.redcross.bg

www.facebook.com/RedCross.StaraZagora

 

 

 Български Червен кръст - Областна организация Стара Загора  Временен пункт - СТАРА ЗАГОРА ГРАД  Бул. "Руски" № 36  Период на подпомагане: 06.01.2016 г. - 21.01.2016 г. вкл. РАБОТНО ВРЕМЕ ПОНЕДЕЛНИК - ПЕТЪК 09:00 - 12:00 и 13:00 - 14:00 часа

 

 

ПЪРВИ ТРАНШ - Видове и количества хранителни продукти за индивидуални бенефициенти    

   Продукти  кг.              вид продукт - единична опаковка  грамаж  количество  общо БРАШНО - ПАКЕТИ ПО 1 КГ. 1,000 5   5,000 СПАГЕТИ - ПАКЕТИ ПО 0.500 КГ. 0,500 6 3,000 КОМПОТ - КУТИИ ПО 0.800 КГ. 0,800 2 1,600 КОНФИТЮР ПЛОДОВ - КУТИИ ПО 1 КГ. 1,000 1 1,000 ЛЕЩА - ПАКЕТИ ПО 1 КГ. 1,000 3 3,000     Общо: 13,600

 

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ УСЛОВИЯ:

   Храната се получава лично - при представяне на лична карта, или от упълномощен представител с пълномощно, подписано от правоимащото лице, коeто остава в БЧК!
   За правоимащи деца храната се получава от упълномощено лице след представяне на Административна заповед за настаняване на детето по Закона за закрила на детето, или Съдебно решение за настаняване на детето, заверени копия от които остават в БЧК. 

 

 

 

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Транспортна схема
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали