Покана за изложба и обществено обсъждане

Размер на шрифта: A A A


Уважаеми госпожи и господа,
Община Стара Загора, Ви уведомява, че във връзка с проведен открит конкурс по реда на ЗОП с предмет: „Изготвяне на цялостна обемно-пространствена концепция за изграждане на паметник на Св. Климент Охридски в гр. Стара Загора по случай 1100 години от неговата смърт /27.07.2016 г./", на осн. чл. 54, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурси в устройственото планиране и инвестиционното проектиране и одобрените от Кмета на Община Стара Загора конкурсни правила, е организирана изложба на конкурсните проекти, която ще се състои в периода от 21.12.2015 г. и 22.12.2015 г., като изложбата ще завърши с обсъждане, в което задължително участват председателят на журито или неговият заместник, членове на журито и представители на възложителя.
Изложбата на конкурсните проекти ще се проведе във фоайето в сградата на Община Стара Загора.
Датите и часове на достъп до конкурсните проекти в открит конкурс по реда на ЗОП с предмет: „Изготвяне на цялостна обемно-пространствена концепция за изграждане на паметник на Св. Климент Охридски в гр. Стара Загора по случай 1100 години от неговата смърт /27.07.2016 г./" са както следва:
21.12.2015 г. - от 08:30 до 17:30 часа
22.12.2015 г. - от 08:30 до 13:00 часа.
В последния ден на изложбата, а именно: 22.12.2015 г., от 13:30 часа в зала 2, ет. 2 в сградата на Община Стара Загора ще бъде проведено обществено обсъждане.

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали