ОИЦ – Стара Загора се включва в националната кампания „Заедно за съпричастността“

Размер на шрифта: A A A

Областен информационен център - Стара Загора се включва в националната информационна кампания „ЗАЕДНО ЗА СЪПРИЧАСТНОСТТА", стана ясно на проведена работна среща с медиите вчера. Кампанията се осъществява от мрежата от 28 информационни центъра в България, съвместно с Българския червен кръст (БЧК) и Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси". В рамките на инициативата екипите на областните информационни центрове ще обучат координаторите и доброволците на Българския червен кръст от всички общини в страната като ги запознаят с актуални и предстоящи възможности по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г. (ОПРЧР), насочени към представители на уязвимите групи. Целта на кампанията е служителите на БЧК да могат да предоставят тази информация на заинтересованите страни по време на ежегодната кампания по раздаване на продукти от първа необходимост на най-нуждаещите се. Националната кампания ще протече в периода 16-25 ноември, като ще се проведат над 200 семинара в цялата страна.
Директорът на Областния съвет на БЧК – Стара Загора Стефка Абаджиева, която взе участие в работната среща с медиите, представи Оперативната програма за храните и обясни, че тази година в област Стара Загора ще бъдат подпомагнати близо 8 100 чавека. 21 са продуктите, които се очаква да бъдат включени в хранителните пакети за хората. Общото количество на храната е 31 килограма и 8 литра или около 38 килограма на човек.
Информационните срещи в рамките на националната кампания „ЗАЕДНО ЗА СЪПРИЧАСТНОСТТА" ще се проведат както следва:
- 16.11.2015 – 14.00 часа – зала на БЧК в Стара Загора;
- 17.11.2015 – 11.00 часа – читалище „Войвода Генчо Къргов", гр. Гурково;
- 17.11.2015 – 14.30 часа – зала общинска администрация Гълъбово;
- 18.11.2015 – 10.00 часа – малка зала на читалище „Пробуда", гр. Мъглиж;
- 18.11.2015 -13.30 часа - учебна зала в СОУ "Гео Милев", гр. Раднево;
- 19.11.2015 – 10.00 часа – зала на общинска администрация Опан;
- 19.11.2015 – 14.00 часа – зала на общинска администрация Николаево;
- 20.11.2015 – 12.45 часа - учебна зала в СОУ "Пейо Яворов", гр. Чирпан;
- 20.11.2015 – 13.30 часа – зала на БЧК, гр. Казанлък;
- 23.11.2015 – 10.00 часа – зала на общинска администрация Братя Даскалови;
- 23.11.2015 – 11.00 часа – зала „Младост"на читалище „Напред", гр. Павел баня
ОИЦ – Стара Загора е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали